Repertoire

Repertoire foråret 2016:


Kirkemusik af nordiske komponister
Michael Bojesen: When I am afraid / Spring
Jens Johansen: Father of heaven
Mogens Helmer Petersen: Denne morgens mulighed
Danske sange
Populære melodier